Kategorie
Informacje
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BLOGA 

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania z Bloga fitorsweet.pl

§ 1 Definicje

 1. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.
 2. Blog – oznacza witrynę internetową pod adresem fitorsweet.pl
 3. Autor Bloga – Michał Siedlewski
 4. Odbiorca – oznacza podmiot, będący odbiorcą treści umieszczanych na blogu

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Wszelkie prawa do bloga, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na blogu należą do autora bloga, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą autora bloga wyrażoną na piśmie.
 1. Autor bloga dołoży starań, aby korzystanie z niego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. 
 1. Zakazane jest dostarczanie przez odbiorcę treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez odbiorcę, treści publikowanych na blogu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 1. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji bloga w celu prowadzenia przez odbiorcę działalności, która naruszałaby interes autora bloga.

§ 3 Polityka prywatności

Polityka skierowana jest do użytkowników Bloga fitorsweet.pl W Polityce zostały opisane zasady gromadzenia oraz wykorzystywania danych użytkowników bloga, które są gromadzone bezpośrednio od nich lub za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii.

1. Administrator danych i kontakt do niego.

Administratorem danych gromadzonych w związku z korzystaniem z bloga jest Michał Siedlewski z siedzibą os. Na murawie 11b/8, 61-655 Poznań, tel. 601533512 e-mail blog@fitorsweet.pl W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych

2. Zakres zbieranych danych.

1. Witryna bloga umożliwia Pani/u kontaktowanie się z Administratorem i przekazanie mu Pani/a danych identyfikacyjnych, kontaktowych, a także związanych z treścią wiadomości.

3. Źródło danych.

 1. Jeżeli kontaktowała się Pani/Pan z Administratorem, bądź zamieściła Pani/Pan komentarz pod wpisem znajdującym się na blogu, dane zostały udostępnione nam bezpośrednio od Pani/Pana.
 2. Jeżeli Pani/Pana dane zostały przekazane w związku z załatwianą sprawą przez osobę, która tę sprawę skierowała do Administratora, to źródłem danych jest ta osoba. W takim wypadku Administrator otrzymuje dane identyfikacyjne, adresowe i związane ze sprawą, jak opis sprawy. 

4. Cel przetwarzania danych osobowych

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingowym, polegającym na wysyłaniu do Państwa informacji marketingowych za pomocą wiadomości e-mail, w celu zapewnienia bezpieczeństwa w ramach bloga oraz dostosowywania treści do potrzeb użytkowników na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

5. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

 1. Art. 6 ust. 1 lit. f (prawnie uzasadniony interes administratora) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. Jeżeli wyrażą Państwo zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na adres e-mail, podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy z 16.07.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

6. Prawo do wycofania zgody.

 1. Zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem. Wycofanie zgody może utrudnić lub uniemożliwić kontakt z Panią/em.

7. Dobrowolność podania danych 

 1. Podanie danych przez Panią/a w celach związanych z obsługą sprawy jest dobrowolne, ale niezbędne. Ich niepodanie może utrudnić lub uniemożliwić rozpatrzenie sprawy.
 2. Podanie danych niezbędnych do analizy statystycznej użytkowników Bloga jest dobrowolne. Może Pan/i skorzystać z tzw. trybu incognito w celu przeglądania strony bez udostępniania Administratorowi informacji o Pani/a wizycie na blogu. Korzystanie z trybu incognito, a zatem niepodanie danych, nie ma wpływu na możliwość korzystania z bloga.
 3. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych, zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

8. Uzasadniony interes Administratora w przetwarzaniu Państwa danych

 1. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie jego marketingu, w tym analizowanie treści interesujących Państwa najbardziej.

9. Uprawnienia wynikające z RODO w zakresie przetwarzanych danych

Ma Pani/Pan prawo: 

 1. żądać od Administratora wglądu do Pani/a danych, a także otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
 2. żądać od Administratora sprostowania lub poprawienia danych (art. 16 RODO) - w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. żądać od Administratora usunięcia danych (art. 17 RODO);
 4. żądać od Administratora ograniczenia przetwarzania (18 RODO) - np. gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe - może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych);
 5. wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych

 1. Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a dane mogą być udostępnione kurierom, operatorom pocztowym, dostawcy serwera poczty, podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) portalu oraz danych osobowych dla administratora, dostawcom narzędzi marketingowych (w tym analitycznych), dostawcom narzędzi do wysyłania newsletterów.

11. Czas przechowywania danych

 1. Pani/a dane osobowe będą przechowywane przez czas prowadzenia działań marketingowych przez Administratora lub do czasu wyrażenia przez Panią/na sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na adres e-mail. Odwołanie przez Państwa zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.
 2. Dane związane z analizą ruchu sieciowego gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii mogą być przechowywane do momentu wygaśnięcia pliku cookie. Niektóre pliki cookie nigdy nie wygasają, w związku z tym czas przechowywania danych będzie równoważny z czasem niezbędnym administratorowi do zrealizowania celów związanych z gromadzeniem danych, jak zapewnienie bezpieczeństwa i analiza danych historycznych związanych z ruchem na stronie. 

12. Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

 1. Administrator nie planuje przekazywać Państwa danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich. 

13. Wykorzystywanie plików cookies oraz podobnych technologii

 1. Blog umożliwia gromadzenie informacji o użytkowniku za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii, których korzystanie najczęściej wiąże się z zainstalowaniem tego narzędzia na urządzeniu użytkownika (komputer, smartfon, itd.). Wykorzystuje się te informacje do zapamiętywania decyzji użytkownika (wybór czcionki, kontrastu, akceptacja polityki), utrzymania sesji użytkownika (np. po zalogowaniu), zapamiętania hasła (za zgodą), gromadzenia informacji o urządzeniu użytkownika oraz jego wizycie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, ale także analizy wizyt i dostosowania treści.
 2. Informacje pozyskane za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii nie są łączone z innymi danymi użytkowników bloga, nie służą też do ich identyfikacji przez Administratora. 
 3. Użytkownik ma możliwość ustawić w przeglądarce blokowanie określonych rodzajów cookies i innych technologii, poprzez określenie na przykład, że dozwolone będą tylko i wyłącznie te, które są niezbędne do poprawnego wyświetlenia strony. Domyślnie większość przeglądarek dopuszcza stosowanie wszystkich cookies, jednak użytkownik ma możliwość zmiany tych ustawień w dowolnym momencie, może także usunąć zainstalowane już pliki cookies. Każda z przeglądarek umożliwia takie działanie poprzez jedną z dostępnych w ustawieniach lub preferencjach opcji.
 4. Użytkownik ma także możliwość korzystać z bloga w tzw. trybie incognito, który blokuje możliwość gromadzenia danych o jego wizycie.
 5. Korzystanie z bloga bez zmiany ustawień przeglądarki, tzn. z domyślnym akceptowaniem plików cookies i podobnych technologii oznacza zgodę na ich wykorzystanie do określonych powyżej celów. 

14. Narzędzia społecznościowe 

 1. Administrator zapewnia możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści niniejszego bloga w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Pinterest, Google+, LinkedIN.