Kategorie
Informacje
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

REGULAMIN NEWSLETTERA I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Niniejszym wyrażam zgodę na:

  • przetwarzanie moich danych osobowych  w postaci adresu e-mail przez fitorsweet.pl w celu przekazywania newslettera;
  • przesyłanie na podany przeze mnie adres e-mail informacji, w tym informacji handlowych (na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną).

Oświadczam, że poinformowano mnie o tym, że:

1. Administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w celu wysyłki newslettera jest autor bloga Fit or Sweet Michał Siedlewski z siedzibą os. Na murawie 11b/8, 61-655 Poznań, tel. 601533512 e-mail blog@fitorsweet.pl.

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach wysyłki newslettera.  

3. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne, bym mógł otrzymywać newsletter.

4. Przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu otrzymywania newslettera odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO).

5. Dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

6. Mam prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danychoraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia działań marketingowych przez Administratora. 

Moje dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych w celach określonych w powyższej deklaracji zgody.

8. Moje dane nie będą przekazywane innym odbiorcom, ani do państw trzecich/organizacji międzynarodowych

9. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

10. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.